Huren en verhuren

Huur en Verhuur

Bij huur en verhuur van roerende en/of onroerende zaken kunnen diverse juridische problemen ontstaan. Huurder en verhuurder hebben diverse rechten en verplichtingen. Delfgaauw Eerkes Advocaten staan zowel de verhuurder als de huurder bij voor advies, bemiddeling en waar nodig het voeren van een procedure.

We staan de verhuurder bij

De advocaten van Delfgaauw Eerkes kunnen verhuurders bijstaan bij het opstellen van de huurovereenkomst, geschillen met huurders en bij de koop of verkoop van de bij de verhuur betrokken roerende en onroerende goederen. Daarnaast kunnen wij de verhuurder adviseren over de rechten en verplichtingen die op verhuurders rusten. Bij verhuur van een woning kan het bijvoorbeeld gaan over overlast, schade aan het verhuurde, verboden onderverhuur, ontruiming en ontbinding van de huurovereenkomst.

Wij staan huurders bij

Vanzelfsprekend hebben huurders rechten en verplichtingen. Uw woning wordt ontruimt; kunt u daar nog iets tegen doen? Uw huurwoning vertoont een – ernstig – gebrek, wat te doen? Uw verhuurder wil dat u uw woning verlaat, kan dat zomaar? Uw huurwoning wordt gerenoveerd, wat nu? U woont samen met meerdere medestudenten in een studentenwoning maar uw verhuurder weigert een nieuwe student toe te laten.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend
Zakelijk

Uw leverancier legt u op om aan de AVG te voldoen, wat nu?

U heeft een geschil met uw mede-vennoot, een afnemer of een werknemer. U dacht dat de afspraken met uw leverancier goed waren vastgelegd. Niets blijkt minder waar te zijn.

U krijgt een controle van de FIOD.  Wat zijn uw rechten en plichten?

U wordt aansprakelijk gesteld voor een datalek door uw afnemer.

Uw klant weigert te betalen en u bent er klaar mee.

Uw huurder bezorgt overlast of heeft een huurachterstand, wat nu?

Privé

Uw partner heeft u verteld: we gaan uit elkaar. U heeft een onderneming, en nu?

Uw ondernemende partner overlijdt en u blijft achter met de onderneming.

U wordt ontslagen, wat nu?

Uw huurbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren, wat nu?