Proclaimer & privacy

Proclaimer:

Delfgaauw Eerkes Advocaten besteedt de uiterste zorg aan de informatie op deze site. Voor ons staat voorop dat informatie correct, actueel en duidelijk moet zijn en dat toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd is. Wij informeren u op hoofdlijnen, we beschrijven niet alle mogelijke situaties en uitzonderingen. Voor specifieke situaties kunt u contact met ons opnemen.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten en diensten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Delfgaauw Eerkes Advocaten.

Privacyverklaring:

Delfgaauw Eerkes Advocaten & Belastingadviseurs (hierna: Delfgaauw Eerkes Advocaten), gevestigd aan de Kleveringweg 37, 2616 LZ Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://deadelft.nl/contact

Persoonsgegevens die wij verwerken

Delfgaauw Eerkes Advocaten verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij op onze site verwerken:

– Voor- en achternaam

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Het is niet de bedoeling dat onze website en/of dienst persoonsgegevens verzamelt over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@deadelft.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Delfgaauw Eerkes Advocaten verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Jou te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Delfgaauw Eerkes Advocaten verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delfgaauw Eerkes Advocaten) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Delfgaauw Eerkes Advocaten bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw persoonsgegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

(Categorie) persoonsgegevens Bewaartermijn Reden
Voor- en achternaam 2 maanden indien alleen offerte; bij opdracht voor de duur van 20 jaar Om te reageren op uw aanvraag of indien bij opdracht in verband met een eventuele aansprakelijkheid
Telefoonnummer 2 maanden indien alleen offerte; bij opdracht voor de duur van 20 jaar Om te reageren op uw aanvraag of indien bij opdracht in verband met een eventuele aansprakelijkheid
E-mailadres 2 maanden indien alleen offerte; bij opdracht voor de duur van 20 jaar Om te reageren op uw aanvraag of indien bij opdracht in verband met een eventuele aansprakelijkheid

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens nooit aan derden tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delfgaauw Eerkes Advocaten gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons bedrijf en ook heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je hebben in een computerbestand naar jou of een ander door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen, bezwaar te maken en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@deadelft.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Wij zullen dan zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delfgaauw Eerkes Advocaten neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het telefoonnummer 015 – 7370260 of via info@deadelft.nl.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend