Contractenrecht - verbintenissenrecht - U wordt gedagvaard

U ontvangt een dagvaarding. Uw zakenpartner komt zijn afspraken niet na. U wilt afspraken vastleggen in een overeenkomst. U wilt een samenwerking aangaan en dat vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst.

  • Gedagvaard?
  • Conflict met uw leverancier?
  • Conflict met uw klant?
  • Gaat u samenwerken? Leg het goed vast!
  • U wilt direct contact met een advocaat?
  • Bel ons: 015-7370260
Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend
Zakelijk

Uw leverancier legt u op om aan de AVG te voldoen, wat nu?

U heeft een geschil met uw mede-vennoot, een afnemer of een werknemer. U dacht dat de afspraken met uw leverancier goed waren vastgelegd. Niets blijkt minder waar te zijn.

U krijgt een controle van de FIOD.  Wat zijn uw rechten en plichten?

U wordt aansprakelijk gesteld voor een datalek door uw afnemer.

Uw klant weigert te betalen en u bent er klaar mee.

Uw huurder bezorgt overlast of heeft een huurachterstand, wat nu?

Privé

Uw partner heeft u verteld: we gaan uit elkaar. U heeft een onderneming, en nu?

Uw ondernemende partner overlijdt en u blijft achter met de onderneming.

U wordt ontslagen, wat nu?

Uw huurbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren, wat nu?