Ondernemingsrecht - vennootschap - stichting - vereniging

Ondernemingsrecht is een gebied waarop de nationale en de Europese overheid voor vele aspecten van het ondernemerschap regels hebben geformuleerd. Beginnend bij de vaak gestelde vraag of het zinvol is om een onderneming om te zetten in een BV; daar spelen naast civiele ook fiscale vragen mee. Bij de oprichting van een onderneming gaat het om de regels over rechtspersonen (de statuten van een BV, Stichting of een Vereniging in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek). Het tot stand brengen van de juiste ondernemingsvorm en het structureren van de diverse rechtspersonen ten opzichten van elkaar, ) is een specialiteit van ons kantoor. Wij kunnen ook de vraag beantwoorden hoe binnen een structuur fiscaal de entiteiten in een bepaalde verhouding tot elkaar moeten staan bijvoorbeeld met een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting of de omzetbelasting. De herstructurering van een onderneming met uitsplitsing over diverse rechtspersonen begeleiden wij regelmatig.

De handelsnaamwet en de auteurswet kunnen in beeld komen als een concurrent een naam gebruikt of een product aanbiedt dat te sterke gelijkenissen vertoont met dat van uw eigen onderneming. De concurrentie wordt bewaakt met de mededingingsregels en antikartelwetgeving. Dat is ook een aspect van de regelgeving over de gevolgen van het ondernemerschap voor het milieu.

Samenwerkingsvormen zijn er in vele variëteiten zoals joint ventures van ondernemers natuurlijke personen en rechtspersonen in firma of maatschap, of wederzijdse participaties met rechtspersonen via fusies en splitsing. We kennen de mogelijkheden om medeaandeelhouders kwijt te raken of juist zelf de anderen te kunnen dwingen een participatie over te nemen.

Een onderneming kan in zwaar weer komen te verkeren zelfs leidend tot een faillissement, een terrein met voetangels en klemmen. Vele faillissementen eindigen door opheffing wegens de toestand van de boedel waarna de oude toestand herleeft, maar de route naar een akkoord met de schuldeisers is zeker de moeite van het onderzoeken waard.

Tijdig overleg met de advocaten van ons kantoor kan leiden tot de juiste oplossing voor de vragen die leven bij u als ondernemer.

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend
Zakelijk

Uw leverancier legt u op om aan de AVG te voldoen, wat nu?

U heeft een geschil met uw mede-vennoot, een afnemer of een werknemer. U dacht dat de afspraken met uw leverancier goed waren vastgelegd. Niets blijkt minder waar te zijn.

U krijgt een controle van de FIOD.  Wat zijn uw rechten en plichten?

U wordt aansprakelijk gesteld voor een datalek door uw afnemer.

Uw klant weigert te betalen en u bent er klaar mee.

Uw huurder bezorgt overlast of heeft een huurachterstand, wat nu?

Privé

Uw partner heeft u verteld: we gaan uit elkaar. U heeft een onderneming, en nu?

Uw ondernemende partner overlijdt en u blijft achter met de onderneming.

U wordt ontslagen, wat nu?

Uw huurbaas weigert achterstallig onderhoud uit te voeren, wat nu?