ICT recht - Privacy - Datalekken- Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) - Cybercrime

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de AVG van toepassing; de Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. Door de AVG worden de privacyrechten van mensen versterkt en uitgebreid en krijgen organisaties meer verantwoordelijkheden om de privacyrechten van mensen te waarborgen. Organisaties hebben 2 jaar de tijd gekregen om de nieuwe wet te implementeren. Maar zoals dat vaak gebeurd komen veel organisaties (te) laat tot de ontdekking dat er “nog iets voor die wet gedaan moet worden”. Er blijkt ten opzichte van de oude wetgeving toch veel veranderd te zijn!

Nog veel vragen:

En wat verandert er per 25 mei 2018, als er in heel Europa een nieuwe privacywet geldt? Is de wet van toepassing op mijn organisatie? Waar moeten organisaties aan voldoen? Wat zijn uw rechten en plichten? Wat is een persoonsgegeven? Wat is een datalek? Hoe wordt deze wet gehandhaafd? Wat zijn de consequenties als mijn bedrijf niet voldoet aan de AVG? Hoe zit het met die torenhoge boetes? Ben ik niet te laat met het toepassen van de wet?

Antwoorden:

Met al deze vragen kunt u terecht bij mr. ing. Jan Eerkes van Delfgaauw Eerkes Advocaten, advocaat en (oud) ICT-ondernemer die zowel de juridische kant als de technische kant van de wet voor u kan belichten.

Maak direct een afspraak, het is nog niet te laat!

Neem contact met ons op
015 - 7370260 Zaak aanmelden Het is vrijblijvend